• Anasayfa
  • |
  • Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğ

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda; akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla yürütülen düzenlemelerin devamı mahiyetinde olmak üzere, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmiştir. İlgi yazı ve tebliğ ekte yer almakta olup bilgilerinizi arz/rica ederim.

690_2427_sirk_ler_no_690_ulusal_ta_t_tan_ma_sistemi_uygulama_genel_tebli_.pdf