Tarihçe

TARİHİ GELİŞİM

Fethiye de yatçılık 1975’li yıllarda günübirlik piyade tipi dediğimiz teknelerle başlamıştır. Önceleri Şövalye adasına giden teknelerin, daha sonra Göcek koylarına da gitmeye başlamasıyla birlikte mavi tur yavaş yavaş başlamıştır.

Rahmetli Kayhan Selçuk’un ilk ufak gulet yapmasıyla başlayan mavi turun ilk müşterilerinden biri de Sayın Şarık TARA olmuştur. Tanınmış kişilerin bölgeye gidip gelmesiyle talepler artmıştır. Talebin artmasına paralel olarak başka tekneler de yapılmaya başlanmış ve yatçılık hareketlenmeye başlamıştır.

İlk önceleri 1980’lerde kızılçam, galvaniz çivi ve kalafat kullanılarak imal edilen teknelerin gövdeleri Bozburun’da yapılmakta, tekne Fethiye’ye getirilerek içi Fethiyeli mobilyacılar tarafından donatılmaktaydı.

Fethiye de yatçılık 1989 ile 1995 yılları arasında büyük bir ivme kazanmış ve altın çağını yaşamıştır. Üç-beş tekne ile başlayan serüvende 3-5 sene içerisinde 20-25 yeni teknenin filoya katılmasıyla tekne sayısında bir patlama yaşanmıştır.

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Turgut Özal’ında Göcek’e olan özel ilgisiyle Göcek ve Fethiye’nin tanınırlığı artmaya başlamıştır.

Buna paralel olarak gelişimine devam eden bölgemizde yatçı sayısının artmasıyla birlikte Deniz Ticaret Odası ihtiyacı ortaya çıktı. Önceleri Rahmetli Kayhan Selçuk Deniz Ticaret Odası Fethiye Temsilcisi olarak görev yapmış, 4-5 yıl sonra 16 Aralık 1998 yılında kooperatif ve denizciler derneği önderliğinde şubeye dönüşmüştür.

 

BUGÜNÜ

O günden bugüne gelindiğinde; 2019 sezonu itibarıyla bölgemizde irili ufaklı 1500 civarında ticari tekne mevcuttur. Ortalama 6 yatak kapasitesinden hesaplandığında 9000 yataklık ciddi bir kapasiteye ulaşılmıştır.

Bu teknelerin tamamına yakını ahşaptır. Gelişen teknolojiye uygun olarak tekneler artık günümüzde maun ağacından neredeyse hiç çivi kullanılmadan epoksi türü yapıştırıcı ve koruyucularla imal edilmektedir.

Yaklaşık 15 imalatçı firma tarafından yılda ortalama 10 teknenin hizmete sokulduğu günümüzde 50 metre uzunluğuna kadar ahşap tekne imalatı yapılabilmektedir.

Bu teknelerden bir kısmı da yabancılar tarafında beğenilerek donatanlarından satın alınmakta, böylece ülkemize döviz kazandırılmaktadır.

Birçok tekne tipiyle yatçılık gelişimini sürdürmektedir. Coğrafi avantajı nedeniyle en tercih edilen bölgelerin başında yer almaktadır. Mavi tur, sailing, günübirlik ve dalış turlarının yapıldığı sezon, birçok tekne için Kasım ayında bile devam eden bir sürekliliğe sahiptir. 

Yılda ortalama en az 12000 tur teknesi hareketinin söz konusu olduğu bölgemizde yaz aylarında günübirliklerin taşıma kapasitesi günde  (Fethiye, Göcek, Ölüdeniz) 6000 kişidir. Sadece günübirlik olarak günde 6000 kişi koylarımıza taşınmaktadır.

Bölgemizde ticari teknelerin dışında motor yat tipi dediğimiz üst düzey müşteriye hitap eden tekneler de kiralık olarak verilmektedir.

Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en pahalı marinaları Göcek’te yer almaktadır. Bu, bölgenin cazibesinden kaynaklanmaktadır. Fethiye’de ise şimdilik sadece 1 adet marina bulunmakta ancak, diğer küçük marinalarla da (marinet) kaliteli hizmet sunulmaya devam edilmektedir. . Fethiye ve Göcek’te 1750’si denizde olmak üzere 2100’ü aşkın yat bağlama kapasitesi bulunmaktadır.

 

GELECEĞE BAKIŞ

Tekne imalatın planlanması ve işçilik kalitesinin artırılması için bir çok eğitim projesi yürütülmekte, yeni model tasarım çalışmaları devam etmektedir.

Bununla beraber ahşap tekne ile ilgili bir kapasitesi çalışması yapılması gerekmektedir. Ahşap teknenin bakımı ve ticari olarak sürdürülebilirliği zordur. Bu nedenle bölgemizin önümüzdeki dönemlerde ahşap tekne çöplüğü olmaması için çalışmalar planlanmaktadır.

Her gün ilave tekne gelmesi bölgenin ticari anlamda ekonomisini ve görselliğini bozmaktadır. Bölgenin taşıma kapasitesi dikkate alınarak tekne sayısının sabitlenmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Günübirlik teknelerde müşteri kapasitelerini de bir üst sınır getirilmesi önemlidir.

Koylarımızın sayı ve kapasiteleri bellidir. Kontrolsüz büyümemiz halinde koylarımızı kaybetme tehlikesi işle karlşı karşıya kalabiliriz. Geleceğe dönük çalışmalarda bu husus mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Yatçılığın geleceği denizlerimizi ve koylarımızı kullanırken korumamıza bağlıdır.

Yeni tekne bağlama/yanaşma ve imal/bakım yerlerine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda devam eden Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri Projesi ile Fethiye Yat İmal, Bakım ve Çekek Yerleri Projelerinin bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir.