Hakkımızda

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında kurulmuş olan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası’nın merkezi İstanbul’da olup, Karadeniz Ereğli, İzmir, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Antalya, İskenderun, Kocaeli ve Aliağa’da şubeleri, Ankara’da bir İrtibat Bürosu ve Türkiye’nin tüm kıyı il ve ilçelerinde temsilcilikleri vardır. 

Fethiye Şubesi; Deniz Turizmi Sektörünün gelişimine paralel olarak 16 Aralık 1998 yılında kurulmuştur. 

Sorumluluk sahası Eşen çay ağzı ile Ekincik Körfezini kapsayan alan olup, bu alanda Fethiye ve Göcek Liman Başkanlıkları bulunmaktadır.

Şubemizde 20  asil 20 yedek üyeden oluşan bir meclis ve  meclis üyeleri arasından seçilmiş 5 asil ve 4 yedek üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu vardır.

Şubemizde 1 Şube Müdürü, 1 Uzman, 2 Sorumlu ve 1 ofis elemanı olmak üzere toplam 5 personel bulunmaktadır. Aralık 2015 tarihinden bu yana ISO 9001 Yönetim Sistemleri Belgesi ve TOBB Akreditasyon Belgesine sahip  olarak yaklaşık 550 civarındaki üyesine hizmet verilmektedir.

Amaçları;

Deniz Turizmi sektörünün gelişmesine yardımcı olmak amacıyla;

Mevzuat çalışmaları yapmak,

Üyelerinin menfaatini kollamak,

Eğitim ve çevre koruma konularına önem vermek,

Kurs, panel, konferans vb. düzenlemek,

Sektör için gerekli istatistiki bilgi ve belge oluşturmaktır.

Faaliyetleri;

Üyelerinin ihtiyaçlarını tespit etmek için araştırmalar yapar, çözüm önerileri ve politikalar belirler.

Modern teknolojinin tüm araçlarını kullanarak üyeleriyle iletişim kurar, düzenli olarak yayınladığı bültenlerle üyelerine sektörle ilgili duyurular yapar.

Üyelerinin görüşlerinin yetkili makamlara doğru ve anlaşılır bir şekilde iletilmesini temin eder.

Üyelerin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verebilecek kalitede ve katma değeri yüksek bilgi ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.

Yıllık olarak Deniz Turizmi Sektörünün mevcut durum tespitini, gelişmeleri ve envanterinin çıkarılmasını sağlar.

Deniz Turizmi Sektörünün gelişimine katkı sağlayacak birçok yurtdışı fuar organizasyonuna katılır, katılım sağlar.

Deniz Turizmi Sektörünün  gelişimine katkı sağlayacak çok sayıda konferans, seminer, panel, kurslar vb. düzenler.

Denizlerimizin korunması ve kullanılması bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar düzenler ve uygular.

5174 sayılı kanunda belirtilen tüm görevleri yerine getirir.