• Anasayfa
  • |
  • Seveso Bildirim Sistemi Hk.

Seveso Bildirim Sistemi Hk.

​Sayın Üyemiz,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 25.01.2016 tarihli ve 1659 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, "Seveso II Direktifi'nin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi" kapsamında "Seveso Bildirim Sistemi" yazılımının güncellenerek "BEKRA Bildirim Sistemi" ismiyle yeni bir altyapıya ve görünüme sahip olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, BEKRA Bildirim Sisteminin devreye alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve daha önce bildirimde bulunmuş kuruluşların bildirimlerini güncellemeleri gerektiği ifade edilmektedir.

İlgi yazı ile Ek'inde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyuru metni ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                   Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                   Murat TUNCER

                                                                                                                   Genel Sekreter

 

 

EKLER

Ek-1: İlgi Yazı ve Eki (2 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                               Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                              

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                  

-GİSBİR                                                                            

-GESAD                                                                               

-Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.                                                      

-Türk Loydu  

-TÜRKLİM

-Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.                                                         

-Gemi Sahibi Firmalar

89_475_gizem.mataraci_20160201180032.pdf