• Anasayfa
  • |
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Taslağına Yönelik Görüş Talebi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Taslağına Yönelik Görüş Talebi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte sunulan 14.10.2023 tarih ve 11187 sayılı yazısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen 25.09.2023 tarih ve 286146 sayılı  yazıda, 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nde, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin denetimleri, denetim yapacak personele ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve doğal afet yaşanmış illerimizde Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişi, kurum ve kuruluşların mağduriyet yaşamaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yetki alınması amacıyla hazırlanan Yönetmelik Değişiklik Taslağı hakkında görüşler istendiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, ekte yer alan Yönetmelik taslağına yönelik görüş ve önerilerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre en geç 19 Ekim 2023 mesai bitimine kadar yazılı ve elektronik ortamda word formatında Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

697_2454_i_sa_l_ve_g_venli_i_hizmetleri_y_netmeli_i_de_i_iklik_tasla_na_y_nelik_g_r_talebi.pdf