• Anasayfa
  • |
  • IMO Balast Suyu Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesinin ABD’deki Büyük Sıkıntıları Çözemeyeceğini İfade Eden ICS Bildirisi Hk.

IMO Balast Suyu Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesinin ABD’deki Büyük Sıkıntıları Çözemeyeceğini İfade Eden ICS Bildirisi Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: 25.11.2015 tarih ve PRESS (15)30 sayılı ICS Sirküleri ve Eki Basın Bildirisi.

 

İlgi yazıda, IMO Genel Sekreteri tarafından, Endonezya'nın Sözleşme'ye taraf olmasını müteakip 24 Kasım 2016'da yürürlüğe girecek olan Balast Suyu Yönetimi (BWM) Sözleşmesi ile ilgili olarak, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerinden yola çıkarak hazırlanan son ICS basın bildirisinin yayınlandığı ve bu bildiride balast suyu arıtma sistemlerini, ABD onayına sunma yönünde niyet bildiren üretici sayısının 31 olarak belirtildiği ifade edilmektedir. Ekteki basın bildirisinin bir önceki basımında, bu sayının yanlışlıkla 20 olduğu ifade edilmiştir.

İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Saygılarımızla,

                                                                                                          Murat Tuncer

                                                                                                          Genel Sekreter

 

                                                                                                         

                                                                                                          

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Eki Basın Bildirisinin Türkçe çevirisi

Ek-2: İlgi yazı ve Eki ICS Basın Bildirisi

DAĞITIM:

Gereği:                                                                   Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)               -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                   Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.      -Sn. Sefer KALKAVAN

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği        TOBB DTO'ları Konsey Başkanı   

-03,04,05,07,13,14,15,16,17,18,19,20,               -Meclis Başkanlık Divanı    

 21,22,23,24,25,27,28,29,30 No'lu                      -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

 Meslek Komitesi Başkanları                              -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Şubeleri                                        TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği             -IMEAK DTO Çevre Komisyonu

-Gemi Sahibi Firmalar                                         -GİSBİR

                                                                            -Türk Loydu

                                                                            - Gemi Mühendisleri Odası

                                                                           - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

821_4673_burcu_ulucay_20151127173209.pdf