• Anasayfa
  • |
  • 2020 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetleri Listesi

2020 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetleri Listesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü web sayfasında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen "2020 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi" yayınlanmıştır.
Söz konusu Liste, Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederiz.

394_1098_2020_y_l_turizm_tesisleri_birim_maliyetleri_listesi.pdf