• Anasayfa
  • |
  • ZAMAN ESASLI GEMI KIRA SÖZLEŞMELERI İÇIN BIMCO YAK

ZAMAN ESASLI GEMI KIRA SÖZLEŞMELERI İÇIN BIMCO YAK

       Sayın Üyemiz, İlgi : 31.08.2004 tarih ve No.3.2004 sayılı BIMCO Özel Sirküleri. İlgi BIMCO Özel Sirkülerinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi, konunun önemi dolayısıyla aşağıda sunulmaktadır : (Serbest çeviridir.) BIMCO ÖZEL SİRKÜLERİ No.3.2004.31 Ağustos 2004 Zaman Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO Yakıt Sülfür İçeriği Klozu Gemilerden ötürü hava kirlenmesinin uluslararası ve bölgesel seviyelerde düzenlenmesiyle ilgili olarak geçen birkaç yıl içinde ortaya çıkan ve armatörlerden para cezaları alınmasına yol açan gelişmelere karşılık olarak BIMCO tarafından yeni bir kloz kabul edilmiştir. BIMCO Üyelerinin hatırlayacağı üzere MARPOL Ek VI ve aynı zamanda AB kararnamesi 1999/32/EC, gemilerin bunlar içinde sadece düşük sülfürlü deniz yakıtlarını kullanabilecekleri özel sülfür emisyonu kontrol alanlarının belirlenmesini içeren, gemilerden ötürü hava kirlenmesinin önlenmesi için tüzükler başlatmıştır. Bu kloz, zaman esaslı gemi kira sözleşmesi olan armatörleri gemi kiralayanların, gemiye taşıma yaptırdıkları coğrafi bölgede müsaade edilenden daha yüksek sülfür içeriğine sahip akaryakıtlar sağlamalarına karşı korumak için düzenlenmiştir. ********************************* Zaman Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO Yakıt Sülfür İçeriği Klozu İşbu Gemi Kira Sözleşmesinin kapsadığı başka hususlara bakılmaksızın Gemi Kiralayanlar, Gemi bu bölgede taşıma yaptığı zaman geminin daima herhangi bir emisyon kontrol bölgesinin maksimum sülfür içeriği gereksinimlerini karşılamasına müsaade edecek şartlarda ve derecelerde yakıtlar tedarik edeceklerdir.Gemi Kiralayanlar, Gemi Kiralayanların bu Kloza uymamasından doğan veya ortaya çıkan herhangi bir kayıp, sorumluluk, gecikme, para cezaları , masraflar veya harcamalar bakımından Gemi Sahiplerinin zararını ödeyecek, onları himaye veya tazmin edeceklerdir. 4164        - 2 - İşbu Klozun amacı için “emisyon kontrol bölgesi”, MARPOL Ek VI’da şart konan, ve/veya AB ve ABD Çevre Koruma Acentesi gibi, fakat bunlarla sınırlı kalmayan, bölgesel ve/veya ulusal makamlar tarafından düzenlenen bölgeler anlamında olacaktır. Çeviri : Engin KÖKNEL Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği EK:1