• Anasayfa
  • |
  • Yurtdışından Denizyolu ile Ekmeklik Buğday Taşıttırılması İhalesi

Yurtdışından Denizyolu ile Ekmeklik Buğday Taşıttırılması İhalesi

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan 17 Haziran 2021 tarihli yazıda; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 30.06.2021 tarihinde saat 10:00’da yapılacak (Türkiye saati ile) 395.000 MT (+/- %5) ekmeklik buğday ithalatına bağlı olarak, 395.000 MT (+/- % 5) ekmeklik buğdayın taşıttırılması işi için 30.06.2021 tarihinde saat 12:00’de (Türkiye saati ile) TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri’nde (TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km Güvercinlik-Yenimahalle/ANKARA) ihale yapılacağı,

İhale şartnamesi, ithalat programı, sözleşme taslağı, liman özelliklerinin yer aldığı “Teknik Özellikler”, teklif mektubu örneği, Geçici Teminat Mektubu örneği ve sözleşme imza aşamasında verilecek Kesin Teminat Mektubu örneğinin yazıları ekinde yer aldığı,

İhale dokümanlarının sadece Türkçe versiyonlarının gönderilmekte olup İngilizce versiyonlarının da bilahare gönderileceği, birbirine bağlı ve şartlı tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve ihale için navlun tekliflerinin USD (ABD Doları) olarak verileceği hususları bildirilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında  www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

649_1771_yurtd_ndan_denizyolu_ile_ekmeklik_bu_day_ta_tt_r_lmas_ihalesi_1771_649.pdf