• Anasayfa
  • |
  • YURTDIŞI BAĞLANTILI DÜZENLI SEFER YAPACAK GEMILER

YURTDIŞI BAĞLANTILI DÜZENLI SEFER YAPACAK GEMILER

Yurtdışı Bağlantılı Düzenli Sefer Yapacak Gemilerde Aranacak Kriterler Hk. İLGİ: a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2004 Tarih ve 0901 Sayılı Yazısı. b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2001Tarih ve (TİC-01)-140-5327 Sayılı Yazısı. İlgi(a) yazı ile; 1- Bilindiği üzere, ülkemiz limanlarından yapılan seferlerin belli bir disiplin altına alınması ve düzenli hale getirilmesi amacıyla Hat İzni Esas ve Usulleri belirlenerek İlgi (b) yazı ile bildirildiği, 2- Sözkonusu esaslara ilişkin yapılan yazışmalarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi amacıyla “Yurtdışı Bağlantılı Düzenli Sefer Yapacak Gemilerde Aranacak Kriterler” yeniden belirlenerek yazı ekinde gönderildiği , 3- İlgi (b) yazının işlemden kaldırılması ve bundan böyle Yurtdışı Bağlantılı Sefer izinlerinde Ek’te gönderilen kriterlerin esas alınmasının gerektiği, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: İlgi(a) Yazı Sureti (3 Sayfa)