• Anasayfa
  • |
  • YURT İÇINDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLIŞKIN TEBLIĞ İTHALAT:2007/1 HK.

YURT İÇINDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLIŞKIN TEBLIĞ İTHALAT:2007/1 HK.

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat:2007/1” 20.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğ aşağıda yer almaktadır. Madde 1- Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Madde2- Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir. Madde3- 31/12/2005 tarihli ve 26040 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2006/1) sayılı “Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri