• Anasayfa
  • |
  • YURT DIŞINA ÇIKIŞ TAHDİDİNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ SERİ NO:3 HK

YURT DIŞINA ÇIKIŞ TAHDİDİNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ SERİ NO:3 HK

28.05.2008 tarih ve 25920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve gümrük mevzuatı gereğince vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesi hakkında, Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi Seri No:1) ve 23.06.2006 tarih ve 2607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) 03.07.2008 tarih ve 26925 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 06.06.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Yurt Dışına Çıkış Tahdidine İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Seri No:3) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları