• Anasayfa
  • |
  • Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

5479 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘'Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'' 21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Karar ile ; Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri esnasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek üzere, Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esasların belirlenmesi amacını taşımaktadır. 

Bu çerçevede söz konusu Karar ile ; 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 350 litre olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

5479 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ; 27.09.2010 tarih ve 2010/945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

330_1847_yunanistan_plakal_ticari_ta_tlara_uygulanacak_standart_depo_muafiyetine_ili_kin_esaslar_hakk_nda_karar.pdf