YÖNETMELIK TASLAĞI HK.

İlgi yazıda, T.C Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan, “Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında görüşlerin alınmasına müteakip, duyulan ihtiyaç nedeniyle yeniden hazırlandığı bildirilmiş, yeniden hazırlanan “ Taslak Yönetmelik” Ek’te sunulmuştur. Gerekçesi ile birlikte www.denizcilik.gov.tr.duyurular. adresinden de temin edilebilen sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin, 11 Ocak 2008 Cuma günü mesai bitimine kadar Oda’mıza iletilmesini bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Taslak Yönetmelik DAĞITIM : Gereği : Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (Web) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB DTO’ları KonseyBaşkanı - 7152,7153,7154 Meslek Komiteleri -Sn. Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri - TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı - Meclis Başkanı ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri