Yönetmelik Değişikliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 27.09.2021 tarih ve 4058 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün02.09.2021 tarihli ve 39618779-401.99-00066888559 sayılı yazısına atfen; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı bildirilmekte olup, söz konusu değişiklik hakkında detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1020_2629_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_27092021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf