• Anasayfa
  • |
  • YOLCU GEMILERININ EMNIYET KURALLARI VE STANDARTLAR

YOLCU GEMILERININ EMNIYET KURALLARI VE STANDARTLAR

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, kabotaj seferlerinde çalıştırılan yolcu gemilerinin emniyet kuralları ile ilgili olan 98/18/EC sayılı “Yolcu Gemilerinin Emniyet Kuralları ve Standartları Hakkındaki” Avrupa Birliği Direktifi’nin 09.02.2005 tarihi itibariyle Türk Loydu Klaslama ve Sörveyler kurallarına dahil edildiği, direktifin kabotaj hattında çalışan Türk Bayraklı gemilere uygulanmasının Denizcilik Müsteşarlığı’nca uygun bulunduğu bildirilmektedir. 98/18/EC sayılı “Yolcu Gemilerinin Emniyet Kuralları ve Standartları Hakkındaki” Avrupa Birliği Direktifi’nin Türkçe tercümesi Türk Loydu’nun web sitesinde (www.turkloydu.org) yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği