Yıllık İşletme Cetveli

İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 23.01.2024 tarih ve 5459063 sayılı yazısında, 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde;1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmalarının zorunlu olduğu,  süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı Kanunun 9. maddesi gereği, 2024 yılı içerisinde 8.322 (Sekiz bin üç yüz yirmi iki) TL idari para cezası uygulanacağı,  Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan 31.04.2024 saat 23:59'a kadar yerine getirmelerinin önem arz etmekte olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz rica ederim.

79_289_y_ll_k_i_letme_cetveli.pdf