YILBAŞI TATILI HK.

Sayın Üyemiz, Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda; 1. Yılbaşı tatili dolayısıyla 31.12.2007 günü saat 00.00’dan 01.01.2008 tarihi 16.30/24.00 saatleri arası çalışma yapılmayacağı, 2. 01.01.2008 tarihi saat 16.30’dan saat 24.00’e kadar ise mesaili çalışma yapılacağı, 3. Mesaili olarak çalışma yapmak isteyen acenta ve firmaların, 31.12.2007 tarihi saat 14.00’e kadar Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin gerektiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - TürkLim -Gemi İnşaa Sanayicileri Birliği