YETKI DEVRI PROTOKOLÜ HK.

Sayın Üyemiz , İlgi yazı ile; Lloyd Register’ın, Türk bayraklı gemilere sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda hazırlanan ve 1 Ekim 2003 tarih ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre gerekli şartlara uygunluğu gösterir bilgi, belge ve dökümanlarla Denizcilik Müsteşarlığı’na 28/02/2005 tarihine kadar başvuruda bulunduğu ve Müsteşarlık tarafından Yetki Devri Protokolü’nün 31/03/2005 tarihine kadar uzatıldığı bildirlmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm üyeler ( web ) - YK Başkan ve Üyeleri