• Anasayfa
  • |
  • Yetki Belgesi İşleri Hk..

Yetki Belgesi İşleri Hk..

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 12.01.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56 ıncı maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan "Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar"da düzenleme yapıldığı bildirilmektedir. Söz konusu düzenleme kapsamında; Usul ve Esasların 9/1-c maddesinde belirtilen ödenmiş sermaye tutarı 1.000.000,- TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak uygulanacak olup, Geçici Madde 2 gereği, 31.12.2023 tarihine kadar bu koşulu sağlamaları ve bu durumu 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek rapor ile belgelemeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ancak sektörden gelen talepler doğrultusunda; Birlik tarafından belirlenen sermaye tutarının ödenmiş ve bu sermayenin özvarlık içinde korunuyor olduğunu gösteren Yeminli Mali Müşavir Raporu'nun Sistem üzerinden ibraz edilme süresinin 31.03.2024 tarihine uzatıldığı bildirilerek bu süreye kadar anılan raporu ibraz etmeyen düzenleyicilerin yetki belgesinin iptal edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

41_139_yetki_belgesi_i_leri.pdf