• Anasayfa
  • |
  • Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Hk.

Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 24.01.2024 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Tüzüğü’nün 10 Mayıs 2023 tarihinde yayımlandığı, 17 Ağustos 2023 tarihi itibariyle ise 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan Geçiş Dönemine Yönelik Uygulama Tüzüğünün yürürlüğe girdiği,

Geçiş döneminde yapılacak raporlamalara ve ürünlerde gömülü emisyonların belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek varsayılan değerlere ilişkin rehberlere https://bit.ly/4b2hoge internet adresinden ulaşıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, özel sektör temsilcileri arasında SKDM’ye yönelik teknik hesaplama, raporlama ve doğrulama süreçlerine yönelik farklı yorumlamalar olduğunun tespit edildiği, bu kapsamda 30 Ocak 2024 Salı günü saat 14:00’da sanayi ve ticaret odaları ile özel sektör temsilcilerine yönelik çevrimiçi teknik bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin gündem ve erişim bağlantısı yazı Ek’inde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

83_294_294_83.pdf