• Anasayfa
  • |
  • Yeşil Dönüşüm Destek Programı Hk.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 16.04.2022 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programı’nın başlatıldığı, söz konusu destek kapsamında işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin bir kısmını KOSGEB’in karşılayacağı,

Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçların karşılanmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu destek programının “Enerji Motorları Desteği” ve “Verimlilik Artırıcı Destek” olarak iki ayrı modüle sahip olduğu, KOBİ’lerin Enerji Motorları Desteği kapsamında 100 bin Türk Lirası, Verimlilik Artırıcı giderleri için ise 400 bin Türk Lirası’na kadar destek alabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

328_1840_1840_328.pdf