• Anasayfa
  • |
  • “YEREL DENIZ TRAFIK REHBERI” HK.

“YEREL DENIZ TRAFIK REHBERI” HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; İstanbul Liman Başkanlığı İdari sınırları içerinde seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak için amacıyla, bölgede yer alan yerel deniz trafiğinin düzenlenmesi, yerel deniz trafiği kapsamında yer alan deniz araçlarının ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat çerçevesinde; Manevra, seyir, can mal ve çevre emniyetine ilişkin uyacakları kuralların belirlenmesi, bu araçları kullananların bilgilendirilmeleri ve eğitilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve 04.05.2007 tarihli 14206 Sayılı Bakanlık Olur’u ile “Yerel Deniz Trafik Rehberi”nin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. “Yerel Deniz Trafik Rehberi” Odamızın www.denizticaretodasi.org Web Sayfasında Duyurular Bölümünde yayınlanmakta olup, İstanbul Liman Başkanlığının İdari Sınırları içerisinde yerel deniz trafiği kapsamına giren teknelere ilişkin olarak “Yerel Deniz Trafik Rehberi”nin uygulanması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S.Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - Sn.Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - İMEAK DTO Meslek Kmt.Başkanları