• Anasayfa
  • |
  • Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 10.01.2024 tarihli ve 1653089 sayılı yazıda, Genel Müdürlüklerince 2023 yılı yeniden değerleme oranının uygulanmasına dair 2024/1 sayılı Genelge'nin yayımlanmış olduğu ve Döner Sermaye ödemeleri ile idari para cezalarına ilişkin güncellenen listeye;

https://denizcilik.uab.gov.tr/duyurular/Ocak2024-yeniden-degerleme web adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

40_136_136_eimza.pdf