• Anasayfa
  • |
  • YENIÇAM TERSANE BÖLGESI TAHSIS DUYURUSU HK

YENIÇAM TERSANE BÖLGESI TAHSIS DUYURUSU HK

Denizcilik Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 23.10.2004 Tarih ve 25622 Sayılı Resmi Gazete’de “Yeniçam Tersane Bölgesi Tahsis Duyurusu” yayımlanmıştır. Duyuruda Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Yeniay ve Çamburnu Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan ve 26 Ocak 2004 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanlı 1/1000 ölçekli Tersane ve Dolgu Alanı Uygulama İmar Planı bulunan alanda, gemi inşa, bakım ve onarıma yönelik tersane kurulması amaçlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: -Türk Armatörler Birliği -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -VDAD -GİSBİR -Tüm Üyelerimiz(WEB Sayfası) Bilgi: -YK Başkan ve Üyeleri