• Anasayfa
  • |
  • YENİ TİP KARAKOL BOTU PROJESİ İHALE DUYURUSU HK.

YENİ TİP KARAKOL BOTU PROJESİ İHALE DUYURUSU HK.

Sayın Üyemiz, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ ndan alınan 01.08.2005 tarih ve D.06 / 2615 sayılı fax mesajında;Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından, “Yeni Tip karakol Botu Projesi” olarak adlandırılan Proje ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ nın ihtiyacına binaen 16 adet Yeni Tip Karakol Botu tedarikine yönelik 01 Ağustos 2005 tarihi itibariyle yurtiçi ihale açıldığı, açılan ihalenin tekliflerin en geç 30 Aralık 2005 saat 17:00 kadar teslim edilmesi gerektiği bildirilmektedir.İlgilenen üyelerimizin yukarıdaki bahse konu İhale Duyurusu yazısını Müsteşarlığın web sitesinden ( www.ssm.gov.tr ) ulaşabileceklerdir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : -Tüm Üyelerimize ( WEB ) sayfası -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği-S/S Gemi Arm. Ve Mot.Taş.Koop .-Vapur Donatanları ve Acentaları Der.-GİSBİR-GESAD