• Anasayfa
  • |
  • YENİ NAVLUN HASILATI ODA PAYI UYGULAMALARI HK.

YENİ NAVLUN HASILATI ODA PAYI UYGULAMALARI HK.

İlgi Kanunun 25.nci maddesi, Türkiye limanlarında yükleme ve boşaltma yapan gemilerden alınacak navlun hasılatı tavanlarını belirleyerek, alınacak ücret miktarının belirlenmesini Oda Meclisi yetkisine bırakmıştır. Bilindiği üzere, İlgi Kanuna istinaden Oda Meclisimizce alınan Karar uyarınca 2004 yılından bugüne kadar Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren yabancı bayraklı gemiler veya yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı gemilerin yükleme ve boşaltmadan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde 4’ü geçmemek ithal ve ihraç yüklerinde 400 doları aşmamak üzere, hem yükleme hem boşaltmanın aynı limanda olması halinde 600 doları (400+400 yerine) aşmamak kaydıyla; Navlun hasılatı Oda Payı alınmaktadır. Oda Meclisimizin 06.12.2007 tarihinde aldığı karar uyarınca 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren alınacak Navlun Hasılatı Oda Payı aşağıdaki esaslar dahilinde belirlenecektir. YENİ ŞEKLİ ; 36 no.lu 06.12.2007 tarihli Meclis Kararımızca; Ton 0-20.000 ------------ 400 $ 20.001- 40.000 ------------ 600 $ 40.001- 60.000 ------------ 800 $ 60.001 - 100.000 ------------ 1000 $ 100.001 ve yukarısı ------------ 1200 $’ı aşmamak üzere, hem yükleme, hem boşaltmanın aynı limanda olması halinde ; Ton 0-20.000 (400 + 400 yerine) 600 $ 20.001- 40.000 (600 + 600 yerine) 900 $ 40.001- 60.000 (800 + 800 yerine) 1200 $ 60.001 - 100.000 (1000 + 1000 yerine) 1500 $ 100.001 ve yukarısı 1800 $’ı aşmamak üzere, Buna göre hesaplanacak tutarın, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki şubemize veya temsilcimize ödenmesi uygun bulunmuştur. Aksi takdirde 77.madde uyarınca işlem tarihinden itibaren gecikme zammı tahakkuk ettirileceği ilgili yasanın emredici hükümleri gereğidir. 01 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere bahse konu gemilerden Navlun Hasılatı Oda Payının yukarıda belirtildiği şekilde alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM - DTO Şubeleri - DTO Temsilcilikleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Tüm Üyelerimize (Web Sayfasında)