• Anasayfa
  • |
  • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hk.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
İlgi : İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün 26.02.2020 tarih ve 196-(013138) sayılı yazısı

İstanbul Boğazı'ndan transit olarak geçen gemilerin 08.10.1998 tarih ve 11860 sayılı Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün 10.maddesinde "Uğraksız geçen gemilerin demirleme şartları" başlığında bahse konu transit geçen gemilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için aynı Tüzüğün 23. maddesinde belirtilen demirleme yerlerinde 168 saat kalabilecekleri ve bu süre içerisinde gemide; ölüm, hastalık, gemiadamı değişimi, izin veya acente teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onarım ve benzeri zorunlu haller ile ilgili faaliyet gösterilebileceği belirtilmiş; ayrıca 09.05.2008 tarih ve 26871 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 11.maddesinde "Transit Niteliğini Bozmayan Haller" başlığında demirleme sahasında 168 saat süre içerisinde sahil sağlık denetleme merkezinden izin almak koşulu ile ilgili maddede belirtilen zorunlu hallerde gemiye temasın sağlanması durumu transit niteliği bozmaz denilmekte olduğu; bu çerçevede İstanbul il sınırları içerisinde Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nün 23.maddesinde belirtilen demir yerlerinde transit olarak bekleyen gemilere temas işlemlerinin Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliğinden gerekli havale işleminin ardından Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve ilgili Gümrük Müdürlüğünce yapılan arşiv araştırmasının ardından gümrük hareket noktalarından acente motoru marifeti ile sağlandığı,

Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan ve sınır komşularımız İran ve Irak'ta da görülen Yeni Koronavirüs (COVİD-19) ile ilgili olarak deniz hudut kapılarında gerekli tedbirlerin aldırıldığı, bahse konu transit gemilere temasların (acente görevlisi, teknisyen vb.) geminin bulaşık limandan gelip gelmediği tespiti yapılarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından bahse konu gemilere temasın halk sağlığı açısından sakıncalı bulunup bulunmadığı değerlendirilerek gemiye temasın izin verilmesinin ardından ilgili birimler tarafından gerekli arşiv araştırmasının yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,                                   

İsmet SALİHOĞLU                              

Genel Sekreter                                 

235_723_yeni_koronavir_s_covid_19_hk.pdf