• Anasayfa
  • |
  • Yatlarda Sağlık İşlemleri

Yatlarda Sağlık İşlemleri

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 25.03.200 tarih ve 499 sayılı Ekte sunulan yazıda özetle;

COVID-19 ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda salgının gerilemesi, yat ile yapılan seyahatlerin tekrar artmaya başlaması nedeniyle yatlara ilişkin sağlık hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla, yurtdışından ülkemize gelen yatların sağlık işlemlerinin 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren tekrar Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB) üzerinden elektronik olarak yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, yurtdışından ülkemize gelen yatlara uygulanacak sağlık işlemlerinde ilgili tüm paydaşlar tarafından gerekli işbirliği ve hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

258_1601_yatlarda_sa_l_k_i_lemleri.pdf