• Anasayfa
  • |
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde(Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2) Hk.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde(Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2) Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 2132
Konu
Subject
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2) Hk. 

          Sirküler: 312 / 2014

       

            Sayın Üyemiz,

 

            Ekonomi Bakanlığı tarafından ‘‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/2)’’ 8 Mayıs 2014 Tarih ve 28994 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ değişikliği ile özetle,

            1) Tebliğin 20 nci maddesine aşağıdaki on ikinci fıkrası ilave edilmiştir.

“(12) Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat için Genel Müdürlüğün izni gerekir.”

           

            2) Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunmadan Önce İlgili Mevzuat Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler (Denizcilik Sektörüne ait)

-        Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda,

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bertaraf konusunda geçici faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

-        Atıkların geri kazanımına yönelik yatırımlarda,

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri kazanım konusunda geçici faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

-        Turizm yatırımlarında,

            Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti.

-        İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında,

            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar planına ilişkin onay yazısı. (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).

-        Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda,

            Finansal kiralama sözleşmesi.

-        Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda,

            İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.

      -        Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda,

            KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.

-        Lojistik hizmetleri yatırımlarında,

            Lojistik yatırımlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş L2 belgesinin tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

-        Lisanslı depoculuk yatırımlarında,

            Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisansın tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi aşamasında aranır).

şeklindedir.

            Bahse konulu Tebliği, Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) web sayfasında Mevzuat/Tebliğ duyuları  bölümünde yer almaktadır.

             Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

EK :Bahse Konulu Tebliğ (4 sayfa)

 
Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

GEREĞİ :                                                                     BİLGİ:

- Tüm Üyeler (Web Sayfasında)                           - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri            

 - Türk Armatörler Birliği                               -  İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S.Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.        -  İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği    -  Meclis Üyeleri

- RODER

- UND

- TÜRKLİM                                                                          

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

-01,02,14,31,32,33,38,39,40,41,42,43,45,46

  No’lu Meslek Komite Üyeleri

- Gemi Brokerleri Derneği

- SULİM

- Koster Armatörleri Derneği

- KOSDER

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                     

- Balık Müstahsilleri Derneği