• Anasayfa
  • |
  • “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/1)” Hk.

“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/1)” Hk.

Ekonomi Bakanlığı’nca “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)” 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup aşağıda sunulmuştur.
           
Ekonomi Bakanlığından:
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1)
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/1)
 
MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/6/2012
28329
 
            Bilgilerinize arz ederiz.
                                                                                                                                     Saygılarımızla, 
                                                                                                   
 
                                                                                                          Murat TUNCER
                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                                  - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 
- GİSBİR                                                                    - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  
- GESAD                                                                    - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
-  Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                            
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      
- YAGESAD                                                             
- İMEAK DTO Şubeleri
- Gemi Mühendisleri Odası 
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- 03,04,05,06,07,09,10,12 No’lu Meslek Komiteleri