• Anasayfa
  • |
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)”

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)”

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4104
Konu
Subject
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)”

Sayın Üyemiz;

 

            Ekonomi Bakanlığı  tarafından Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)” 25.09.2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de   yayınlanmış olup  yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

           

            Bahse konu Tebliğ 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 7 nci maddesine  eklenen (6) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesine  ilişkin  hükümleri içermekte ve Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Duyurular/ Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmakta olup bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla, 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter V.

                                                                                                         

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD                                                             

- İMEAK DTO Şubeleri

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- 03,04,05,06,07,08,09,10,11 ve 12 No’lu Meslek Komiteleri

EK :
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla