• Anasayfa
  • |
  • Yat Turizmi Kapsamındaki Yabancıların İkamet İzni

Yat Turizmi Kapsamındaki Yabancıların İkamet İzni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 06.06.2022 tarih ve 2545338 sayılı yazıda özetle; 

Yat turizmi amacıyla ikamet izni talebinde bulunan yatçı ve gemi adamı kapsamındaki yabancılara uygulanacak işlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığının (Göç İdaresi Başkanlığı, Yabancılar Genel Müdürlüğü) 19.05.2022 tarihli ve 59277437-000-91483 sayılı yazısı çerçevesinde;

Adrese ilişkin olarak,  yat turizmi kapsamında gelen yatçı ve gemi adamının ikamet izni iş ve işlemlerinde Transitlog belgesi ile birlikte aşağıdaki maddelerde yer alan belgelerden birinin yeterli olacağı,

1­-Ev, otel, pansiyon gibi adresler,

-Marina bağlama sözleşmesiyle beraber sunulması koşuluyla marina adresleri,

3­-Marina bağlama sözleşmesi sunamayanlara ilişkin olarak; yatın hizmet aldığı acente adresleri, (Yetkili gemi acentesi hizmeti alanlar için bu maddenin geçerli olacağı ve acentenin yetkili olduğuna dair belge, acente ile yat arasında hizmet alındığını gösterir sözleşme ve yetkili gemi acentesinin noter onaylı taahhüdü talep edilerek, yabancının dosyasında muhafaza edileceği.)

Bu çerçevede, "Yat Turizmi" amacıyla ikamet izni talebinde bulunan yatçı ve gemi adamı kapsamındaki yabancılara yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilmesi hususunda gereğini Tüm Deniz Hudut Kapısı Valiliklerinden, söz konusu yabancıların 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nun 19 ve 24'üncü maddelerinde belirtilen süre içerisinde ikamet izni almak üzere www.goc.gov.tr adresinde yer alan E­İkamet sistemi üzerinden müracaat etmeleri hususunda gerekli bilgilendirmenin Odamız tarafından yapılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

436_2197_yat_turizmi_kapsam_ndaki_yabanc_lar_n_ikamet_izni.pdf