• Anasayfa
  • |
  • Yangın Söndürme Sistemlerinde PFOS Kullanımı Hk.

Yangın Söndürme Sistemlerinde PFOS Kullanımı Hk.

Sayın Üyemiz,

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin (BIMCO) resmi internet sayfasında yayınlanan 09.03.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Gemi Sistemleri ve Ekipmanları Alt Komitesi'nin (SSE) 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 8'inci oturum için toplanarak, yangın söndürme sistemlerinde kullanılan tehlikeli maddelere karşı gemi personelini korumak ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla, gemilerin yangın söndürme sistemlerinin bir parçası olarak gemide kullanılacak veya depolanacak perflorooktan sülfonik asit (PFOS) yasağını kesinleştirdiği bildirilmektedir.

Söz konusu maddenin karada kullanımının Stockholm Sözleşmesi çerçevesinde halihazırda büyük ölçüde kısıtlandığı belirtilmekte olup, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni gemilerde PFOS kullanımın yasaklanacağı, uygulamaya geçilecek tarihten itibaren en geç beş yıl içerisinde mevcut gemilerdeki kullanımının aşamalı olarak kaldırılacağı ve PFOS içeren maddelerin uygun kabul tesislerine verilmesinin gerekeceği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

247_1614_yang_n_s_nd_rme_sistemlerinde_pfos_kullan_m_hk.pdf