• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Bayraklı Ticari Seyir İzin Belgeleri Hk.

Yabancı Bayraklı Ticari Seyir İzin Belgeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 09.03.2022 tarih ve 2245021 sayılı yazıda özetle;

Bakanlık Makamının 10.01.2022 tarihli ve 2072719 sayılı Olur’u ile 2364 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında Türk Karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin belgesi düzenlenen 39 (otuz dokuz) metre üzeri yabancı bayraklı ticari yatlardan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 47’nci maddesi kapsamında metre boyuna göre (Tam boy Metre x 30 Euro) şeklinde alınan katkı payının alınmamasının uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi bulunan boyu 39 (otuz dokuz) metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara, Bakanlıktan alınan izin belgesinin faaliyet süresi de dikkate alınarak, 50 Euro karşılığında Yabancı Bayraklı Ticari Seyir İzin (Transitlog) Belge satışının yapılması ve satış makbuzunun arkasına Bakanlıktan alınan izin belgesinin fotokopisinin eklenmesi ve arşivlenmesi hususunda bilgi ve gereğini arz / rica ederim.

208_1508_yabanc_bayrakl_ticari_seyir_izin_belgeleri_hk.pdf