• Anasayfa
  • |
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) Hk.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4690
Konu
Subject
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) Hk.

SİRKÜLER NO:679/2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) 19.11.2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahsekonu Tebliğ ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  mükerrer 298 inci maddesi uyarınca yeniden değerleme oranının 2013 yılı için %3,93 olarak tespit edildiği ve bu oranın aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

EK :
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla