• Anasayfa
  • |
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:429) Hk.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:429) Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4049
Konu
Subject
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:429) Hk.

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:429) 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile ; vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlıklarına verdiği yetkiye istinaden düzenlemeler yapılmış olduğu belirtilmektedir.

EK :

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

Gereği :                                                                      Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                        - YK Yedek Üyeler  
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş. Koop.                          - MK Başkanları
- VDAD                                                                     - Sn. Veysel ÇAKIR
- KOGAD                                                                   İMEAK DTO Mali Danışman
- TÜRKLİM
- GİSBİR       
- GESAD       
- KOSTBİR        
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.