VERGI NUMARASI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile ; 362 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen makbuzlarda K.E.Gn.Md.’nün bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası ile Acente veya Donatanların Vergi dairesi ve Vergi Numarasının yer alacağı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Vergi Numarasının ULAŞTIRMA V.D. 5590065657 olduğu, gemi acenteleri veya donatanlarının, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Vergi Dairesi ve Vergi Numarasını Ek’te yer alan makbuzda belirtilen yere mutlaka yazacakları, el makbuzlarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün tahsilat bürosu veya acentesi yetkililerince mutlak surette vergi dairesi ve numarasının yazılacağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yrd. EK : Örnek makbuz (1 sayfa) Dağıtım : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği - Gemi Sanayicileri Derneği - İlgili Acenteler - İMEAK DTO Şubeleri