• Anasayfa
  • |
  • Vergi Denetiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Vergi Denetiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Odalar ve borsalar Birliğinden gelen 11.03.2022 tarih ve 2620 sayılı yazıda, "Vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek, araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı statüsünde kurulmuş olan Vergi Konseyi bünyesinde yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında vergi denetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Birlik görüşü istendiği belirtilmektedir. 

Bu kapsamda Oda görüşümüzün oluşturulması amacıyla görüş ve önerilerinizin 16.03.2022 tarihine kadar yazılı olarak mb@denizticaretodasi.org.tr  e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

212_1516_vergi_denetiminde_ya_anan_sorunlar_ve_z_m_nerileri.pdf