• Anasayfa
  • |
  • VENEZUELA’NIN VIZE MUAFIYETI HK.

VENEZUELA’NIN VIZE MUAFIYETI HK.

Sayın Üyemiz, İLGİ : a) 06.09.2005 tarih ve 3664/427 nolu sirküler yazımız. b) T.O.B.B.’un 02/12/2005 tarih ve 46491 sayılı yazısı T.O.B.B.’dan alınan yazıya atfen ilgi a) yazımız ile Venezuela’ya vizesiz seyahat edebilen ülkeler listesine 04 Ağustos 2005 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin de eklendiği, pasaport türüne bakılmaksızın geçerli pasaport hamili tüm Türk vatandaşlarına 90 güne kadar ki turistik seyahatlerinde vize muafiyeti tanındığı bildirilmişti. Ancak alınan ilgi b) yazı ile ; vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın sehven duyurulduğu, söz konusu anlaşmanın 8.maddesi uyarınca her iki Akit Tarafın anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuk ve anayasa kurallarının yerine getirildiğini yekdiğerine ilettiği bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe gireceğinden bahisle, konuya ilişkin olarak herhangi bir işlem yapılmaması istenmekte olup konuyla ilgili ayrıca bilgi verileceği bildirilmektedir. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği - Gemi Sanayiciler Derneği