• Anasayfa
  • |
  • Uzak Ülke Strateji Belgesi ve Bilgi Talep Formu Hk.

Uzak Ülke Strateji Belgesi ve Bilgi Talep Formu Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 22.09.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Dış ticaret açığımızın fazla olduğu, geleneksel pazarlarımızın dışında kalan uzak ülkelere fuarcılık ve gayrimenkul hizmetleri ihracatımızın artırılmasını teminen bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, strateji belgesinin oluşturulması aşamasında faydalanılmak üzere, sektör paydaşlarının görüşüne ihtiyaç olduğu açıklanmış olup, Ek-1'deki Uzak Ülkeler Bilgi Talep Formunun Ek-2'deki listede yer alan her ülke özelinde ayrı ayrı doldurulması talep edilmektedir.

Söz konusu talep formunun 29 Eylül 2021 tarihine kadar TOBB'a (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1006_2604_uzak_lke_strateji_belgesi_ve_bilgi_talep_formu_hk.pdf