Ürdün Sanayi Rehberi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 25.03.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda; Amman Sanayi Odası'nın, Ürdün'ün sanayi ürünlerini tanıtmak ve ilgili üreticilere ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla Arapça ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırladığı Ürdün Sanayi Rehberine, Amman Sanayi Odası'nın ( www.aci.org.jo ) web sayfasında bulunan sanayi rehberi sekmesi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

256_1615__rd_n_sanayi_rehberi_hk.pdf