• Anasayfa
  • |
  • ULUSLARARASI NAKLIYAT PAZARLAMA KREDISI HK.

ULUSLARARASI NAKLIYAT PAZARLAMA KREDISI HK.

İlgi: Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin 16.09.2002 tarih ve B.02.EXI.0.13.00.02/1137 sayılı yazısı.   Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile,   Türk Eximbank’ın döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik kredilerinden, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu) koşullarında yeni düzenlemeler yaptığı,   1) Eximbank tarafından doğrudan kullandırılan Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi’nde firma limitlerinin; - Karayolu Programı’nda 100.000,-ABD Doları’ndan 500.000,- ABD Doları’na - Denizyolu Programı’nda 500.000,-ABD Doları’ndan 1.000.000,- ABD Doları’na yükseltildiği,   2) Kredinin maksimum vadesi 180 günden 360 güne çıkartılmış olup, uygulanacak faiz oranlarının; -         TL kredisinde, 180 gün vade için %52, 360 gün vadeiçin %56 -         Döviz kredisinde, 180 gün vade için LIBOR + 2.75, 360 gün vade için LIBOR+3.75 olarak belirlendiği, Kredilerin asli teminat unsurları arasında yer alan teminat mektuplarının vadelerinin, talep edilen kredilerin vadelerine bağlı olarak 180 gün vadeli işlemlerde en az 9 ay, 360 gün vadeli işlemlerde en az 15 ay  veya  süresiz olmaları aranacağı, 3) Yabancı bayraklı gemilerin  kiralanması yoluyla hizmet ihracı yapan Türkiye’de uluslararası deniz nakliyat firmalarının da, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin yanısıra yabancı bayraklı geminin kiralanmasına ilişkin “Kira Sözleşmesi” fotokopisinin ibraz edilmesi kaydıyla , krediden yararlanmaları mümkün olacağı,   16 Eylül 2002 tarihinden itibaren “Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi” ne ilişkin düzenlemelerin yürürlüğe girdiği,   bildirilmektedir.    Bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter