• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinden Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/28)

Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinden Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/28)

Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan, Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinden Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/28) 26.09.2014 Tarih ve 29131 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girecektir.
 
Söz konusu Tebliğ’de; Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan:
 
Firma Unvanı
Adres
Süre
CIS KARKONT GÖZETİM DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.
 
Çınarlı Mah. 1583/1 Sok. Rodkar İş
Merkezi A-2 Blok K:2 D:235 Çınarlı KONAK/İZMİR
1 ay
KAS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON GÖZETİM VE TEKNİK KONTROL HİZ. LTD. ŞTİ.
 
Kazım Dirik Mah. Kurtuluş Cad. No:27 K:3
BORNOVA/İZMİR
1 ay
 
tabloda unvan ve adresleri belirtilen şirketlerin, 28.01.2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 14. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşılarında gösterilen sürelerle faaliyetten men edildiği bildirilmektedir.
            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.
                                                                                                            Saygılarımızla,
 
 
                                                                                                            Murat TUNCER
                                                                                                            Genel Sekreter
 
Gereği :                                                                                           Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                                       - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                                 - İMEAK DTO Şube Başkanları
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        - MK Başkanları
- VDAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeleri
- 32, 33, 34, 35, 36,40, 41, 42, 43 No.lu Meslek
Komite Başkan ve Üyeleri