• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın ( ICS) Yemen ve Andaman Denizi Çevresindeki Ticari Gemilerin Bilgilendirilmesi Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın ( ICS) Yemen ve Andaman Denizi Çevresindeki Ticari Gemilerin Bilgilendirilmesi Hk.

İlgi:      Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın ( ICS) Yemen ve Andaman Denizi Çevresindeki Ticari Gemilerin Bilgilendirilmesi ile ilgili 21 Mayıs 2015  tarihli bila sayılı yazısı.

 

 

İlgi  BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Uluslararası Deniz Ticaret Odası'na göndermiş olduğu bilgilendirme yazısında, Yemen ve Andaman Denizindeki büyüyen krizle ilgili olarak bölgedeki ticari gemilerin denizde tehlikede olan insanlarla karşılaşmasının olası olduğunu ve bu sebeple  her daim uyanık olmaları gerektiği bildirilmektedir. İlgi yazı ve Türkçe çevirisi Ek' te sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz / rica ederim                        

                                                                                    Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                   Murat TUNCER

                                                                              Genel Sekreter          

EKLER :

-EK 1 ( İlgi Yazı Türkçe Çevirisi)

-EK 2 (İlgi Yazı )

DAĞITIM

GEREĞİ:                                                                             BİLGİ:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                  

- Türk Armatörler Birliği                                                   

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                         

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                         

- RODER                                                                          

- UND                                                                                 

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.                   

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                            

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28                                                  

   29,30 Meslek  Komitesi Başkanları                                

- Tüm Gemi Sahipleri            

 

                                  

420_2260_Sayi_2260_Sirku_420.pdf