• Anasayfa
  • |
  • Ulusal Emisyon Azaltım Rehberi Hk.

Ulusal Emisyon Azaltım Rehberi Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) resmi web sitesinde 23.03.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda;

“IMO-Norveç GreenVoyage2050” projesi kapsamında, gemilerden kaynaklanan Sera Gazı (Green House Gases-GHG) emisyonlarını ele almak için ülkeler tarafından Ulusal Eylem Planları (National Action Plans-NAPs) geliştirilmesine yönelik yeni bir rehber yayımlandığı belirtilmektedir.

Ulusal Eylem Planı oluşturulması kapsamında planlama, geliştirme ve uygulama gibi önemli aşamalar hakkında detayları içeren yeni rehbere ilişkin bilgilerin yer aldığı duyuru ve Türkçe tercümesi Ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

255_1597_1597_255.pdf