• Anasayfa
  • |
  • ULAŞTIRMA ANA PLANI STRATEJISI YÖNLENDIRME KOMITES

ULAŞTIRMA ANA PLANI STRATEJISI YÖNLENDIRME KOMITES

          Ulaştırma Bakanlığı ile İTÜ Rektörlüğü arasında imzalanan sözleşme dahilinde  18.12.2003 tarihinde başlatılmış olan Ulaştırma Ana Plan Stratejisi çalışmaları kapsamında İTÜ tarafından hazırlanan Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Öneriler Taslağının  görüşüldüğü ilk toplantı 4-5 Aralık 2004 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiş ve bir temsilcimiz de bu toplantıya katılarak Ulaştırma Ana Planı Stratejisinde yer alan “DENİZYOLU”  başlıklı bölüm hakkındaki Odamız görüşlerini belirtmiştir.           Bu defa, Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Yönlendirme Komitesi, Sonuç Raporunu  görüşmek üzere 4-5 Mart 2005 tarihlerinde Ankara’da toplanmış olup, Odamız temsilcisi bu toplantıda, “DENİZYOLU” bölümünde genellikle Odamız görüşlerine yer verildiğini ancak, bazı ilave önerilerimizin de (Ek-2) olduğunu belirtmiştir.           Toplantı sonucunda tüm kuruluşların son görüşlerini 14.03.2005 tarihine kadar yazılı bildirmeleri istenmiştir.           Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Sonuç Raporundaki “DENİZYOLU” bölümü WEB Sayfamızda yayımlanmakta olup bu bölüm hakkındaki olabilecek görüş ve önerilerinizin 11 Mart 2005 saat 14:00’a kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederiz.           Saygılarımızla,           Murat TUNCER           Genel Sekreter EKLER: Ek-1: Sonuç Raporu Taslağı (Web Sayfamızda Yayınlanmaktadır.)(264-297 arasındaki “Denizyolu Başlıklı” Rapor) Ek-2: Rapora İlave Önerilerimiz (2 Sayfa) DAĞITIM                      BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM - Denizcilik Sektör Kurulu Bşk. - TUDEV - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları