• Anasayfa
  • |
  • Ukrayna-Yurtdışı Muteahhitlik Hizmetleri

Ukrayna-Yurtdışı Muteahhitlik Hizmetleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 10.03.2022 tarih ve 2549 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 08.03.2022 tarih ve 72615544 sayılı yazısı ekte sunularak, Ukrayna'da faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarımızın Ukrayna'daki çatışma durumundan zarar görmesi ihtimali ve olası zararların telafi edilmesi kapsamında iş sözleşmelerinin, sigorta sözleşmelerinin, makine-ekipmanlara ait faturalar gibi diğer önemli hususların dikkatle dokümante edilerek, kayıt altına alınmasının elzem olacağının değerlendirildiği ve müteahhitlik firmalarımızın yurtdışında üstlendiği projeler kapsamında gerçekleştirdiği makine-ekipman sevkiyatına ilişkin, "2013/1 Sayılı, Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ"de (Serbest Bölgeler: 2013/1) yer alan ilgili maddeler (madde 18-19) çerçevesinde, bu Tebliğ ile geçici ihracatla yurtdışına gönderilmiş ve süresi dolmaya yakın makine-ekipmana ilişkin süre durdurma başvurusu yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim

207_1505_ukrayna_yurtd_muteahhitlik_hizmetleri.pdf