• Anasayfa
  • |
  • Ukrayna'da Servis Dışı Bekleyecek Gemiler

Ukrayna'da Servis Dışı Bekleyecek Gemiler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 16.03.20222 tarihli ve E-19463099-199-228779 sayılı yazıda, Ukrayna Denizcilik İdaresince hazırlanan ve Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçiliği tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO'ya) iletilen "Ukrayna Limanlarında servis dışı bekleyecek gemiler (Laying Up Vessels)" ile ilgili rehberin, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO'nun) 14.03.2022 tarihli ve 4534 sayılı sirküleri ile üye ülkelere ve ilgili kurum/kuruluşlara duyurulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yazıları Ek'inde gönderilen söz konusu sirkülerin, Ukrayna Limanlarında ve/veya demirleme sahalarında servis dışı olarak bekleyecek olan gemilerde; denizde can, mal ve çevre emniyeti ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli risk değerlendirmesinin yapılabilmesi, ilgili tedbirlerin alınabilmesi ve gerekli iş ve işlemlerin buna göre tesis edilebilmesi bakımından sektöre ivedilikle duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

228_1539_ukrayna_da_servis_d_bekleyecek_gemiler_eimza.pdf