• Anasayfa
  • |
  • Ufuk Avrupa Programı Geniş Katılımlı Kamu Kurumları Etkinliği Hk.

Ufuk Avrupa Programı Geniş Katılımlı Kamu Kurumları Etkinliği Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gönderilen 01.02.2023 tarihli ekte sunulan yazıda;

Avrupa Birliği (AB) Ufuk Avrupa Programı’nın; araştırmacıların, bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı "Avrupa Araştırma Alanı" oluşturulmasını, AB'nin bilimsel ve teknoloji temelini güçlendirmeyi ve rekabet edebilirliğini artırmayı amaçladığı,

Programın 95,5 milyar avro tutarındaki bütçesi ile dünyanın en büyük sivil AR-GE ve inovasyon programı olma özelliğini taşıdığı ve ülkemizdeki koordinasyonunun TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olduğu,

Program kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yenilik, AR-GE ve girişimcilik alanındaki proje fikirlerinin desteklendiği ve IPA III dönemi ile birlikte AB fonlarında meydana gelen daralma göz önünde bulundurulduğunda, Ufuk Avrupa Programının ülkemizin AB fonlarına erişimi açısından daha da önemli hale geldiği,

Bu çerçevede, Ufuk Avrupa Programı hakkında kamu kurumlarının ve Oda/Borsalarımızın farkındalığının artırılması ve ülkemizin yararlanma oranının yükseltilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından TÜBİTAK ve Birlikleri işbirliğinde kamu kurumlarına yönelik 6 Şubat 2023 Pazartesi günü çevrimiçi olarak geniş katılımlı bir tanıtım ve bilgilendirme etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygıılarımla,

96_354_ufuk_avrupa_program_geni_kat_l_ml_kamu_kurumlar_etkinli_i_hk.pdf